Nha Vietnam’s Radio 2023 (283) – July-15-2023

Kính thân chào Quý Vị, và xin mời Quý Vị theo dõi Bản Tin Cộng Đồng tối hôm nay thứ Bảy 12 tháng 07, năm 2023 trên các hệ thống truyền thông của Nhà Việt Nam và website Việt Washington https://youtube.com/live/3zR0Dqftm1k Quí vị có thể vào trang mạng: www.mdvlac.org...

Nha Vietnam’s Radio 2023 (282) – July-12-2023

Kính thân chào Quý Vị, và xin mời Quý Vị theo dõi Bản Tin Cộng Đồng tối hôm nay *thứ Tư 12 tháng 07, năm 2023* trên các hệ thống truyền thông của Nhà Việt Nam và website Việt Washington https://youtube.com/live/Tk9VKNClmUM Quí vị có thể vào trang mạng: www.mdvlac.org...

Nha Vietnam’s Radio 2023 (281) – July-08-2023

Kính thân chào Quý Vị, và xin mời Quý Vị theo dõi Bản Tin Cộng Đồng tối hôm nay thứ Bảy 08 tháng 07, năm 2023 trên các hệ thống truyền thông của Nhà Việt Nam và website Việt Washington https://youtube.com/live/Jn-WYqe5u_0 Quí vị có thể vào trang mạng: www.mdvlac.org...

Nha Vietnam’s Radio 2023 (280) – July-05-2023

Kính thân chào Quý Vị, và xin mời Quý Vị theo dõi Bản Tin Cộng Đồng tối hôm nay thứ Tư 05 tháng 07, năm 2023 trên các hệ thống truyền thông của Nhà Việt Nam và website Việt Washington https://youtube.com/live/uJnwqaDwyxo Quí vị có thể vào trang mạng: www.mdvlac.org để...

Chương Trình Phát Thanh Nhà Việt Nam – Bản tin số 279 (01.07.2023)

Kính thân chào Quý Vị, và xin mời Quý Vị theo dõi Bản Tin Cộng Đồng tối hôm nay thứ Bảy 01 tháng 07, năm 2023 trên các hệ thống truyền thông của Nhà Việt Nam và website Việt Washington https://youtube.com/live/mec2TahXeus Quí vị có thể vào trang mạng: www.mdvlac.org...

Chương Trình Phát Thanh Nhà Việt Nam – Bản tin số 278 (28.06.2023)

Kính thân chào Quý Vị, và xin mời Quý Vị theo dõi Bản Tin Cộng Đồng tối hôm nay thứ Tư 28 tháng 06, năm 2023 trên các hệ thống truyền thông của Nhà Việt Nam và website Việt Washington https://youtube.com/live/qWIruGsRXd0 Quí vị có thể vào trang mạng: www.mdvlac.org để...

Nha Vietnam’s Radio 2023 (277) – June-24-2023

Kính thân chào Quý Vị, và xin mời Quý Vị theo dõi Bản Tin Cộng Đồng tối hôm nay thứ Bẩy 24 tháng 06, năm 2023 trên các hệ thống truyền thông của Nhà Việt Nam và website Việt Washington https://youtube.com/live/hlmlseOxFy0?feature=share Quí vị có thể vào trang mạng:...

Nha Vietnam’s Radio 2023 (276) – June-21-2023

Kính thân chào Quý Vị, và xin mời Quý Vị theo dõi Bản Tin Cộng Đồng tối hôm nay thứ Tư 21 tháng 06, năm 2023 trên các hệ thống truyền thông của Nhà Việt Nam và website Việt Washington https://youtube.com/live/q8PE01dkX3k?feature=share Quí vị có thể vào trang mạng:...

Nha Vietnam’s Radio 2023 (275) – June-17-2023

Kính thân chào Quý Vị, và xin mời Quý Vị theo dõi Bản Tin Cộng Đồng tối hôm nay *thứ Bảy 17 tháng 06, năm 2023* trên các hệ thống truyền thông của Nhà Việt Nam và website Việt Washington - Xin click vào link: https://mdvlac.org/ctpt275 - Nếu quý vị có đường truyền...

Nha Vietnam’s Radio 2023 (273) – June-14-2023

Kính thân chào Quý Vị, và xin mời Quý Vị theo dõi Bản Tin Cộng Đồng tối hôm nay *thứ Tư 14 tháng 06, năm 2023* trên các hệ thống truyền thông của Nhà Việt Nam và website Việt Washington Quí vị có thể vào trang mạng: www.mdvlac.org để nghe lại các chương trình kỳ...

Nha Vietnam’s Radio 2022 (226) – December-28-2022

Kính thân chào Quý Vị, và xin mời Quý Vị theo dõi Bản Tin Cộng Đồng tối hôm nay *thứ Tư 28 tháng 12, năm 2022* trên các hệ thống truyền thông của Nhà Việt Nam và website Việt Washington DC Radio. Quí vị có thể vào trang mạng: www.mdvlac.org để nghe lại các chương...

Nha Vietnam’s Radio 2022 (225) – December-24-2022

Kính thân chào Quý Vị, và xin mời Quý Vị theo dõi Bản Tin Cộng Đồng tối hôm nay *thứ Bảy 24 tháng 12, năm 2022* trên các hệ thống truyền thông của Nhà Việt Nam và website Việt Washington DC Radio. Quí vị có thể vào trang mạng: www.mdvlac.org để nghe lại các chương...

Nha Vietnam’s Radio 2022 (224) – December-21-2022

Kính thân chào Quý Vị, và xin mời Quý Vị theo dõi Bản Tin Cộng Đồng tối hôm nay *thứ Tư 21 tháng 12, năm 2022* trên các hệ thống truyền thông của Nhà Việt Nam và website Việt Washington DC Radio. Quí vị có thể vào trang mạng: www.mdvlac.org để nghe lại các chương...

Nha Vietnam’s Radio 2022 (223) – December-17-2022

Kính thân chào Quý Vị, và xin mời Quý Vị theo dõi Bản Tin Cộng Đồng tối hôm nay thứ Bảy 17 tháng 12, năm 2022 trên các hệ thống truyền thông của Nhà Việt Nam và website Việt Washington DC Radio. Quí vị có thể vào trang mạng: www.mdvlac.org để nghe lại các chương trình...

Nha Vietnam’s Radio 2022 (222) – December-14-2022

Kính thân chào Quý Vị, và xin mời Quý Vị theo dõi Bản Tin Cộng Đồng tối hôm nay *thứ Tư 14 tháng 12, năm 2022* trên các hệ thống truyền thông của Nhà Việt Nam và website Việt Washington DC Radio. Quí vị có thể vào trang mạng: www.mdvlac.org để nghe lại các chương...

Nha Vietnam’s Radio 2022 (221) – December-10-2022

Kính thân chào Quý Vị, và xin mời Quý Vị theo dõi Bản Tin Cộng Đồng tối hôm nay *thứ Bảy 10 tháng 12, năm 2022* trên các hệ thống truyền thông của Nhà Việt Nam và website Việt Washington DC Radio. Quí vị có thể vào trang mạng: www.mdvlac.org để nghe lại các chương...

Nha Vietnam’s Radio 2022 (220) – December-07-2022

Kính thân chào Quý Vị, và xin mời Quý Vị theo dõi Bản Tin Cộng Đồng tối hôm nay *thứ Tư 07 tháng 12, năm 2022* trên các hệ thống truyền thông của Nhà Việt Nam và website Việt Washington DC Radio. Quí vị có thể vào trang mạng: www.mdvlac.org để nghe lại các chương...

Nha Vietnam’s Radio 2022 (219) – December-03-2022

Kính thân chào Quý Vị, và xin mời Quý Vị theo dõi Bản Tin Cộng Đồng tối hôm nay *thứ Bảy 03 tháng 12, năm 2022* trên các hệ thống truyền thông của Nhà Việt Nam và website Việt Washington DC Radio. Quí vị có thể vào trang mạng: www.mdvlac.org để nghe lại các chương...

Nha Vietnam’s Radio 2022 (218) – November-30-2022

Kính thân chào Quý Vị, và xin mời Quý Vị theo dõi Bản Tin Cộng Đồng tối hôm nay *thứ Tư 30 tháng 11, năm 2022* trên các hệ thống truyền thông của Nhà Việt Nam và website Việt Washington DC Radio. Quí vị có thể vào trang mạng: www.mdvlac.org để nghe lại các chương...

Nha Vietnam’s Radio 2022 (217) – November-26-2022

Kính thân chào Quý Vị, và xin mời Quý Vị theo dõi Bản Tin Cộng Đồng tối hôm nay *thứ Bảy 26 tháng 11, năm 2022* trên các hệ thống truyền thông của Nhà Việt Nam và website Việt Washington DC Radio. Quí vị có thể vào trang mạng: www.mdvlac.org để nghe lại các chương...

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

Pin It on Pinterest

Share This